24. 8. 2019  6:45 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov.

Garant: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium zmesí biopolymérov a biodegradovateľných polymérov pre oblasť vývoja nových materiálov pre obalovú techniku ? termoplasty ? a pre oblasť vývoja kaučukových zmesí s novými vlastnosťami. V oblasti termoplastov sa záujem sústreďuje predovšetkým na škrob, lignín a niektoré typy proteínov ako materiálov z obnoviteľných zdrojov v kombinácii s polyolefínmi ale najmä s biodegradovaterľnými syntetickými polymérmi ako sú PCL, PHB, PVA.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:1/4455/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0