23. 8. 2019  17:18 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov.

Garant: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium zmesí biopolymérov a biodegradovateľných polymérov pre oblasť vývoja nových materiálov pre obalovú techniku ? termoplasty ? a pre oblasť vývoja kaučukových zmesí s novými vlastnosťami. V oblasti termoplastov sa záujem sústreďuje predovšetkým na škrob, lignín a niektoré typy proteínov ako materiálov z obnoviteľných zdrojov v kombinácii s polyolefínmi ale najmä s biodegradovaterľnými syntetickými polymérmi ako sú PCL, PHB, PVA.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4455/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0