16. 10. 2019  16:13 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných metód riadenia systémov s neurčitosťami so zameraním sa na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, biochemické reaktory, rektifikačné kolóny, a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód robustnej analýzy, robustnej stabilizácie a robustného riadenia pre systémy s neurčitosťami, ku ktorým možno priradiť aj systémy s recyklom. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach. Získané skúsenosti sa prenesú do priemyselnej praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4055/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0