22. 11. 2019  22:10 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných metód riadenia systémov s neurčitosťami so zameraním sa na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, biochemické reaktory, rektifikačné kolóny, a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód robustnej analýzy, robustnej stabilizácie a robustného riadenia pre systémy s neurčitosťami, ku ktorým možno priradiť aj systémy s recyklom. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach. Získané skúsenosti sa prenesú do priemyselnej praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:1/4055/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0