26. 6. 2019  9:55 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Využitie družicových a gravimetrických meraní na určenie geoidu, kvázigeoidu a fyzikálnych výšok

Garant: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Významný prínos sa očakáva v rozpracovaní teoretických princípov a overení technologických postupov ako na riešenie geoidu, tak aj na riešenie kvázigeodu len pomocou jednoznačne definovaných tiažových porúch. Matematická teória určenia fyzikálnych výšok bude vychádzať z filozofie geopotenciálnych modelov Zeme, družicového a gravimetrického merania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikace projektu:1/0882/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0