26. 6. 2019  17:59 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie družicových a gravimetrických meraní na určenie geoidu, kvázigeoidu a fyzikálnych výšok

Garant: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Významný prínos sa očakáva v rozpracovaní teoretických princípov a overení technologických postupov ako na riešenie geoidu, tak aj na riešenie kvázigeodu len pomocou jednoznačne definovaných tiažových porúch. Matematická teória určenia fyzikálnych výšok bude vychádzať z filozofie geopotenciálnych modelov Zeme, družicového a gravimetrického merania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0882/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0