Nov 18, 2019   2:57 p.m. Eugen
Academic information system

Projects


Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike

Supervisor: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt predpokladá dobudovanie Laboratória informačných a riadiacich systémov o informačné technológie umožňujúce efektívny zber, prenos a spracovanie nameraných údajov, ako aj aplikáciu pokročilých adaptívnych riadiacich algoritmov založených na indentifikačných metódach do riadiacich systémov. Predovšetkým ide o výkonný merací server s úlohou centralizovaného databázového úložiska nameraných údajov a ďalšieho poskytovania služieb prostredníctvom siete Internet, ako aj využitie prostriedkov mobilných a bezdrôtových komunikácií.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (FME)
Project identification:IT/7/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 05. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0