17. 11. 2019  10:55 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.ext UIAM MTF+421 (2) 57 296 701206

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ