24. 10. 2019  6:48 Kvetoslava
Akademický informační systém

Projekty


Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt predpokladá dobudovanie Laboratória informačných a riadiacich systémov o informačné technológie umožňujúce efektívny zber, prenos a spracovanie nameraných údajov, ako aj aplikáciu pokročilých adaptívnych riadiacich algoritmov založených na indentifikačných metódach do riadiacich systémov. Predovšetkým ide o výkonný merací server s úlohou centralizovaného databázového úložiska nameraných údajov a ďalšieho poskytovania služieb prostredníctvom siete Internet, ako aj využitie prostriedkov mobilných a bezdrôtových komunikácií.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikace projektu:IT/7/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0