17. 10. 2019  14:45 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predpokladá dobudovanie Laboratória informačných a riadiacich systémov o informačné technológie umožňujúce efektívny zber, prenos a spracovanie nameraných údajov, ako aj aplikáciu pokročilých adaptívnych riadiacich algoritmov založených na indentifikačných metódach do riadiacich systémov. Predovšetkým ide o výkonný merací server s úlohou centralizovaného databázového úložiska nameraných údajov a ďalšieho poskytovania služieb prostredníctvom siete Internet, ako aj využitie prostriedkov mobilných a bezdrôtových komunikácií.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:IT/7/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0