20. 10. 2019  11:59 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Garant: prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Realizovaním modernizácie a dobudovaním laboratória CAD/CAM bude vytvorená ojediná príležitos pre výstupy: - prepojenie a bezprostredný prenos výsledkov projektu 5. RP EU MANTYS priamo do vzdelávacieho procesu na SjF STU v Bratislave na súčasnej svetovej úrovni bez časového oneskorenia, ktoré je vždý spôsobené intervalom medzi publikovaním výsledkov európskej výskumnej špičky a našimi možnosťami aplikácie, - aplikácia súčasných progresívnych riešení a metodík do výrobných systémov v rámci "Virtual Factory" na súčasnej úrovni popredných európskych výskumných centier - technický a strategický projekt otvárajúci možnosti virtuálneho závodu využitím digitálnych modelov v podmienkach SR - priame prepojenie so špičkovými výskumnými a vzdelávacími centrami EU
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikace projektu:IT/8/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0