18. 10. 2019  13:35 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Garant: prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Realizovaním modernizácie a dobudovaním laboratória CAD/CAM bude vytvorená ojediná príležitos pre výstupy: - prepojenie a bezprostredný prenos výsledkov projektu 5. RP EU MANTYS priamo do vzdelávacieho procesu na SjF STU v Bratislave na súčasnej svetovej úrovni bez časového oneskorenia, ktoré je vždý spôsobené intervalom medzi publikovaním výsledkov európskej výskumnej špičky a našimi možnosťami aplikácie, - aplikácia súčasných progresívnych riešení a metodík do výrobných systémov v rámci "Virtual Factory" na súčasnej úrovni popredných európskych výskumných centier - technický a strategický projekt otvárajúci možnosti virtuálneho závodu využitím digitálnych modelov v podmienkach SR - priame prepojenie so špičkovými výskumnými a vzdelávacími centrami EU
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:IT/8/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0