Aug 19, 2019   11:53 a.m. Lýdia
Academic information system

Projects


PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Supervisor: prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Realizovaním modernizácie a dobudovaním laboratória CAD/CAM bude vytvorená ojediná príležitos pre výstupy: - prepojenie a bezprostredný prenos výsledkov projektu 5. RP EU MANTYS priamo do vzdelávacieho procesu na SjF STU v Bratislave na súčasnej svetovej úrovni bez časového oneskorenia, ktoré je vždý spôsobené intervalom medzi publikovaním výsledkov európskej výskumnej špičky a našimi možnosťami aplikácie, - aplikácia súčasných progresívnych riešení a metodík do výrobných systémov v rámci "Virtual Factory" na súčasnej úrovni popredných európskych výskumných centier - technický a strategický projekt otvárajúci možnosti virtuálneho závodu využitím digitálnych modelov v podmienkach SR - priame prepojenie so špičkovými výskumnými a vzdelávacími centrami EU
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Katedra výrobných systémov (FME)
Project identification:IT/8/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 05. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0