25. 5. 2019  7:02 Urban
Akademický informačný systém

Projekty


Rozšírenie virtuálneho e-learningového laboratória s podporou vzdialených on-line výpočtov prostredníctvom webMATHEMATICE

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rozšírenie virtuálneho e-learningového laboratória s podporou vzdialených on-line výpočtov prostredníctvom webMATHEMATICE".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Monika Kováčová, PhD.ÚMF SjF+421 (2) 57 296 220

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ