15. 10. 2019  5:33 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Rozšírenie virtuálneho e-learningového laboratória s podporou vzdialených on-line výpočtov prostredníctvom webMATHEMATICE

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Presun vytvorených statických dát pre predmety Matematika I a Matematika II zo servera SjF na server s inštalovanou dynamickou matematikou a zabezpečenie jednotného aktívneho prepojenia zdrojov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra matematiky (SjF)
Identifikácia projektu:IT/9/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0