Nov 20, 2019   1:08 a.m. Félix
Academic information system

Projects


Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska

Supervisor: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:-analýza doterajších domácich a zahraničných poznatkov o navrhovaní mokradí v podmienkach nížinných oblastí
Kind of project:VTP ()
Department:Department of Hydraulic Engineering (FCE)
Project identification:AV 4/0021/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0