18. 7. 2019  19:11 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Koncept "liveability" v kontexte malých miest

Garant: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Koncept "liveability" v kontexte malých miest".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FA+421 (2) 572 76 266239
Bc. Zuzana MihálikováOVV Dek FA [ukončené]
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FA
Ing. arch. Nina JančováFA D-URB den [roč 2]
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚVTaM FA+421 918 665 045324
Mgr. art. Martin VargaFA D-ARCH den [roč 3]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ