26. 5. 2020  15:50 Dušan
Akademický informačný systém

Projekty


Koncept "liveability" v kontexte malých miest

Garant: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Koncept "liveability" v kontexte malých miest".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
ÚUaUP FA
+421 (2) 572 76 266
239
Bc. Zuzana Miháliková
OVV Dek FA [ukončené]
ÚUaUP FA
Ing. arch. Nina Jančová
FA D-URB den [roč 3]
ÚUaUP FA+421 918 665 045
324
Mgr. art. Martin VargaÚDTAaOP FA, FA D-ARCH den [roč 3]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ