Jul 19, 2019   4:35 p.m. Dušana
Academic information system

Projects


Quantification of the overhead line ice cover by the system of optical fibre signal monitoring.

Supervisor: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V súčasnosti sa optické vlákna závesných optických káblov nainštalovaných na vonkaších vedeniach využívajú pre telekomunikačné účely s cieľom dohľadu chodu optickej komunikačnej siete energetiky integrovanej v nich, na vlnovej dĺžke 1625 nm. Cieľom dohľadu je eliminácia doby výpadkov optickej siete cestou vyhlasovania okamžitých alarmov s presnou lokalizáciou miesta poruchy tak, aby zásahová čata v čo najkratšej dobe dokázala eliminovať následky poruchy a nestrácala čas s jej ťažkopádnym reflektometrckým zameriavaním. V súčasnosti je teda možné využiť moderné monitorovacie systémy ako lineárne senzory optického vlákna s cieľom spojitého monitorovania formujúcich sa porúch v čase, a v tejto súvislosti aj ako systémy pre záznam mechanického preťaženie vedenia od námrazy. Závesný optický kábel vonkajšieho vedenia tým integruje úlohu jednak telekomunikačného dohľadu, ale aj opticko-mechanického senzora klimatických zmien, ktoré spôsobujú prechodné preťaženie vedenia. ľadu je eliminácia doby výpadkov optickej siete cestou vyhlasovania okamžitých alarmov s presnou lokalizáciou miesta poruchy tak, aby zásahová čata v čo najkratšej dobe dokázala eliminovať následky poruchy a nestrácala čas s jej ťažkopádnym reflektometr ckým zameriavaním. V súčasnosti je teda možné využiť moderné monitorovacie systémy ako lineárne senzory optického vlákna s cieľom spojitého monitorovania formujúcich sa porúch v čase, a v tejto súvislosti aj ako systémy pre záznam mechanického preťaženi e vedenia od námrazy. Závesný optický kábel vonkajšieho vedenia tým integruje úlohu jednak telekomunikačného dohľadu, ale aj opticko-mechanického senzora klimatických zmien, ktoré spôsobujú prechodné preťaženie vedenia.
Kind of project:APVV ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:APVT-99-P02305
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 08. 2005
Project close date:30. 07. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0