15. 11. 2019  9:46 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna.

Garant: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti sa optické vlákna závesných optických káblov nainštalovaných na vonkaších vedeniach využívajú pre telekomunikačné účely s cieľom dohľadu chodu optickej komunikačnej siete energetiky integrovanej v nich, na vlnovej dĺžke 1625 nm. Cieľom dohľadu je eliminácia doby výpadkov optickej siete cestou vyhlasovania okamžitých alarmov s presnou lokalizáciou miesta poruchy tak, aby zásahová čata v čo najkratšej dobe dokázala eliminovať následky poruchy a nestrácala čas s jej ťažkopádnym reflektometrckým zameriavaním. V súčasnosti je teda možné využiť moderné monitorovacie systémy ako lineárne senzory optického vlákna s cieľom spojitého monitorovania formujúcich sa porúch v čase, a v tejto súvislosti aj ako systémy pre záznam mechanického preťaženie vedenia od námrazy. Závesný optický kábel vonkajšieho vedenia tým integruje úlohu jednak telekomunikačného dohľadu, ale aj opticko-mechanického senzora klimatických zmien, ktoré spôsobujú prechodné preťaženie vedenia. ľadu je eliminácia doby výpadkov optickej siete cestou vyhlasovania okamžitých alarmov s presnou lokalizáciou miesta poruchy tak, aby zásahová čata v čo najkratšej dobe dokázala eliminovať následky poruchy a nestrácala čas s jej ťažkopádnym reflektometr ckým zameriavaním. V súčasnosti je teda možné využiť moderné monitorovacie systémy ako lineárne senzory optického vlákna s cieľom spojitého monitorovania formujúcich sa porúch v čase, a v tejto súvislosti aj ako systémy pre záznam mechanického preťaženi e vedenia od námrazy. Závesný optický kábel vonkajšieho vedenia tým integruje úlohu jednak telekomunikačného dohľadu, ale aj opticko-mechanického senzora klimatických zmien, ktoré spôsobujú prechodné preťaženie vedenia.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVT-99-P02305
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 08. 2005
Datum ukončení projektu:30. 07. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0