16. 10. 2019  21:26 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku.

Garant: doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náplňou projektu je fyzikálno-chemická modifikácia povrchových vlastností polymérnych a keramických materiálov aktiváciou v plazme za atmosferického tlaku použitím nového typu povrchového bariérového výboja, ktorý produkuje homogénnu difúznu plazmu s vysokou hustotou energie a umožňuje úpravy on-line spôsobom. Budú študované plazmo-chemické reakcie prebiehajúce na opracovávanom povrchu polymérnych materiálov v aktívnej zóne plazmy , objasnenie ktorých umožní rozšíriť tento suchý spôsob povrchovej modifikácie aj na iné materiály. V oblasti polymérov sa povrchovou úpravou predpokladá dosiahnutie hydrofilizácie plošných substrátov napr. z polyolefínov a príprava materiálov s rôznymi, cielene vybranými povrchovými vlastnosťami napr.vodivé a biokompatibilné materiály, materiály s antibakteriálnymi vlastnosťami a pod.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4095/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0