20. 6. 2019  8:02 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zameria na krátkodobú predpoveď hydrometeorologických vstupov do deterministických modelov stochastickými metódami a modelovanie časových radov chýb deterministických modelov stochastickými modelmi v záujme vyčerpania všetkej dostupnej štatistickej informácie o predpovedanom procese. Dôraz bude kladený na vývoj a hydrologicky správnu parametrizáciu nelineárnych modelov hydrologických časových radov vrátane modelov s premenlivými režimami, modelov neurónových sietí a metód strojového učenia. Budú sa skúmať aj neistoty spojené s regionálnym prenosom odvodených metód
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:1/0496/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0