27. 6. 2019  5:08 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameria na krátkodobú predpoveď hydrometeorologických vstupov do deterministických modelov stochastickými metódami a modelovanie časových radov chýb deterministických modelov stochastickými modelmi v záujme vyčerpania všetkej dostupnej štatistickej informácie o predpovedanom procese. Dôraz bude kladený na vývoj a hydrologicky správnu parametrizáciu nelineárnych modelov hydrologických časových radov vrátane modelov s premenlivými režimami, modelov neurónových sietí a metód strojového učenia. Budú sa skúmať aj neistoty spojené s regionálnym prenosom odvodených metód
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:1/0496/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0