19. 10. 2019  16:48 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave

Garant: prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:- Modernizácia kalibračného zariadenia - Ďalší rozvoj vedeckej školy v oblasti optimalizácie energetických strát spôsobených sekundárnymi prúdeniami - Výchova doktorandov - Využitie v rámci predmetov Teória prúdových strojov, Počítačová dynamika tekutín, Energetické stroje a zariadenie,
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikácia projektu:IT/6/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0