Aug 19, 2019   11:39 a.m. Lýdia
Academic information system

Projects


Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave

Supervisor: prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:- Modernizácia kalibračného zariadenia - Ďalší rozvoj vedeckej školy v oblasti optimalizácie energetických strát spôsobených sekundárnymi prúdeniami - Výchova doktorandov - Využitie v rámci predmetov Teória prúdových strojov, Počítačová dynamika tekutín, Energetické stroje a zariadenie,
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Katedra tepelnej energetiky (FME)
Project identification:IT/6/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0