24. 10. 2020  2:13 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Použitie neurónových sietí s Echo stavmi k predikcii časových radov

Garant: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je štúdium moderného prístupu k rekurentným neurónovým sieťam, ktorý je mimoriadne vhodný pre predikciu časových radov. Neurónová sieť obsahuje blok neurónov s rekurentnou architektúrou, ktorá je náhodne generovaná a váhové koeficienty jej spojov sú fixné v priebehu učenia siete. Predbežné numerické výsledky naznačujú, že použitím postupného inkrementálneho učenia je možno dosiahnuť adaptovanú neurónovú sieť s Echo stavmi, ktorá má potom podstatne lepšiu schopnosť zovšeobecňovania. Narhnutý projekt bude zameraný na štúdium rôznych metód inkrementálneho učenia týchto sietí a ich použitia k predikcii časových radov produkovaných vo finančníctve, v energetike apod.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/4053/07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0