21. 8. 2019  21:09 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu budú v laboratóriu medicínskej informatiky inovované štyri stacionárne a jedno mobilne pracovisko. Tematické zameranie pracovísk vychádza z už bežiacich projektov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ako aj zo zameraní dizertačných prác interných a externých PhD. študentov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikácia projektu:FCHPT_6 b
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0