18. 7. 2019  19:33 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Fedor Lehocki, PhD.ÚRK FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 307D408
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.ÚACH FCHPT+421 918 674 277581, nová budova, blok C, 5. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ