21. 10. 2019  1:51 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V rámci projektu budú v laboratóriu medicínskej informatiky inovované štyri stacionárne a jedno mobilne pracovisko. Tematické zameranie pracovísk vychádza z už bežiacich projektov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ako aj zo zameraní dizertačných prác interných a externých PhD. študentov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikace projektu:FCHPT_6 b
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2004
Datum ukončení projektu:30. 09. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0