18. 7. 2019  21:11 Kamila
Akademický informační systém

Projekty


Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín.

Garant: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín.".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.ÚBT FCHPT+421 (2) 59 325 710SB 327

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel