9. 12. 2019  19:57 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podľa charakteru predmetu a možností cieľovej skupiny a autorského kolektívu bude stanovený optimálny študijný balík, ktorý môže pozostávať z tlačených materiálov vytvorených podľa zásad pre dištančné vzdelávanie, elektronických materiálov na báze Internetu alebo interaktývnych multimediálnych CD ROM, audio a video materiálov, sprievodcov ku štúdiu. atď.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:5 c
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0