19. 10. 2019  6:38 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Úloha jadrových šupiek vo formovaní, rozpade a štruktúre ťažkých a superťažkých zložených jadier

Garant: RNDr. Jozef Leja, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt predstavuje systematické skúmanie dynamických procesov produkcie a rozpadu superťažkých a ťažkých zložených jadier s cieľom určenia vplyvu jednočasticových a kolektívnych pohybov častí na fragmentáciu hmoty a náboja, disipáciu energie a ich vplyvu na štruktúru novovznikajúcich exotických rádioaktívnych jadier.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra fyziky (SjF)
Identifikace projektu:2/4098/25
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0