23. 9. 2019  2:28 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Úloha jadrových šupiek vo formovaní, rozpade a štruktúre ťažkých a superťažkých zložených jadier

Garant: RNDr. Jozef Leja, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predstavuje systematické skúmanie dynamických procesov produkcie a rozpadu superťažkých a ťažkých zložených jadier s cieľom určenia vplyvu jednočasticových a kolektívnych pohybov častí na fragmentáciu hmoty a náboja, disipáciu energie a ich vplyvu na štruktúru novovznikajúcich exotických rádioaktívnych jadier.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SjF)
Identifikácia projektu:2/4098/25
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0