24. 1. 2020  4:09 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Prestavba fakultnej počítačovej siete

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Prestavba fakultnej počítačovej siete".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Juraj Škodaext FEITP306

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ