Jan 19, 2020   8:09 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Projects


Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia

Supervisor: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavný cieľ projektu „Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia“ sa cielene orientuje na využitie veľkého vedomostného potenciálu a doterajších skúseností vedeckých kapacít v prepojení špičkových výskumných tímov žiadateľa s plným využitím existujúcej špičkovej infraštruktúry univerzitných vedeckých parkov STU s možnosťou realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi výskumu projektu v znalostnej oblasti Chemické vedy a technológie vzhľadom na orientáciu výskumu na progresívne materiály na báze organických a hybridných materiálov a polovodičových prvkov. V detailnejšom pohľade je v rámci projektu realizovaný nezávislý výskum a vývoj v oblasti výskumu organických, anorganických, polymérnych a iných progresívnych materiálov, príprave senzorických štruktúr a návrhu prvkov schopných implementácie do priemyslu s cieľom rozšíriť poznatky v danej oblasti a lepšie rozvinúť výskumné témy pre účely výroby a technologického prepojenia s výrobnými a riadiacimi procesmi. pre zvýšenie ich uplatnenia v praxi – Priemysle pre 21. storočie. V rámci uvedených produktových línií sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v rámci nasledovných konkrétnych témach zahrnutých do logických celkov nasledovných podaktivít: - Výskum nových materiálov a technológie prípravy štruktúr pre senzorické aplikácie - Výskum v oblasti štrukturálnych zmien v progresívnych materiáloch s inovatívnym potenciálom pomocou rôznych typov iónov - Výskum aplikovateľnosti štruktúr a charakterizácie prvkov
Kind of project:OP VaI ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project identification:313011T588
Project status:In process of execution
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:30. 06. 2019
Number of workers in the project:23
Number of official workers in the project:0