18. 9. 2019  20:19 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium vhodných matematických modelov v tvare geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc určených na analýzu 2D a 3D obrazov a obrazových postupností. Rozvoj efektívnych, robustných a spoľahlivých výpočtových metód na riešenie takýchto úloh a to predovšetkým Lagrangeovských a Level-set modelov pohybu kriviek a plôch, ktoré súvisia s filtráciou, segmentáciou a analýzou tvarov v obrazoch a obrazových postupnostiach.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:RPEU-004-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:28. 05. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0