Jul 17, 2019   10:19 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)

Supervisor: doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Príprava absolventov Fei STU Bratislava pre projektovanie IB (Inteligentných budov) s využitím budúcich technologických systémov a zariadení musí byť v súlade s požiadavkami praxe. Pre potreby základnej výuky ako aj rekvalifikácie projektantov špecialistov pre elektro vrstvu IB sa ukázalo nevyhnutné zaviesť nvé študijné zameranie. Projekt sa zaoberá vytvorením nového medzioborového študijného programu, SW nástrojov pre tvorbu a modifikáciu moderných e-learningových prostriedkov a vybudovaním špeciálneho laboratória pre modelovanie a simuláciu IB s využitím možností VR (virtuálna technika) a počítačovej grafiky.
Kind of project:KEGA ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:3/5179/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 05. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0