28. 1. 2020  11:03 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)

Garant: doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Príprava absolventov Fei STU Bratislava pre projektovanie IB (Inteligentných budov) s využitím budúcich technologických systémov a zariadení musí byť v súlade s požiadavkami praxe. Pre potreby základnej výuky ako aj rekvalifikácie projektantov špecialistov pre elektro vrstvu IB sa ukázalo nevyhnutné zaviesť nvé študijné zameranie. Projekt sa zaoberá vytvorením nového medzioborového študijného programu, SW nástrojov pre tvorbu a modifikáciu moderných e-learningových prostriedkov a vybudovaním špeciálneho laboratória pre modelovanie a simuláciu IB s využitím možností VR (virtuálna technika) a počítačovej grafiky.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/5179/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0