18. 9. 2019  20:11 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách.

Garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt základného výskumu je zameraný na analýzu opatrení, ktoré umožňujú využitie výdobytkov techniky v budovách tak, aby sa v nich dosahovali maximálne úspory tepla a chladu, aby však boli dodržané požiadavky na komfort užívateľa budovy, najmä však hygienické požiadavky. V rámci ponúkaného projektu spracujú riešitelia na základe experimentálnych meraní energetické a enviromentálne požiadavky na inštalačné a vetracie systémy. Podrobná analýza systémov vetrania bude zameraná na hygienickú výmenu vzduchu, vztlakové vetranie a personálne vetranie. V oblasti zdravotnej techniky bude projekt zameraný na znižovanie energetických nárokov pri príprave ohriatej pitnej vody a jej distribúcii v budovách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0730/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0