May 27, 2019   1:03 p.m. Iveta
Academic information system

Projects


E-book study room

Supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predložený projekt apeluje na oblasť technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorý deklaruje ako mimoriadne dôležité budovanie a prevádzkovanie virtuálnej vedomostného priestoru s cieľom podporiť základné služby pre komunitu výskumu a vývoja. Projekt e-vedeckej študovne vo svojich špecifických cieľoch identifikuje oblasti virtuálneho zabezpečenia informácií, definuje spôsoby a mechanizmy transferu týchto poznatkov a rieši otázku podpory vedy a výskumu v organizácii na základe verifikácie výstupov. Knižnice sú osvedčenými inštitúciami na zhromažďovanie a uchovávanie informácií, ale ich ťažiskovou úlohou v súčasnosti je práve dôraz na získavanie a sprostredkovanie literatúry a informačných zdrojov. Preto je potrebné zabezpečiť atraktivitu ponúkaných služieb knižnice prostredníctvom nových a inak ťažko dostupných zdrojov. Výstupy – e-booky pre vytvorenie e-vedeckej študovne bude vo vyváženom rozsahu pre všetky študijné programy tak, aby sa zabezpečilo ich pokrytie najnovšími poznatkami v súlade s profilom fakulty.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Division of Knowledge Management (MTF)
Project identification:18-514-04086
Project status:Not approved
Project start date :01. 07. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0