23. 1. 2020  10:05 Miloš
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse

Garant: Ing. Ivan Morávek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je sučasťou medzinárodného projektu zameraného na likvidáciu muchy tse-tse na území afrických štátov. Hovädzia krv, ktorá je vhodným krmivom pre muchy tse-tse, musí byť po odbere zo zvierat upravená tak, aby nedochádzalo k bakteriologickej kontaminácii. V súčasnosti sa tento proces robí pomocou gama žiariča (Výskumné pracovisko IAEA v Seibersdorfe, Rakúsko). Tento proces je však veľmi nákladný a je možné takto upraviť len obmedzené množstvo krvi (v závislosti na veľkosti gama žiariča a jeho prevádzke). Úlohou tohto projektuje vyvinúť pasterizačné zariadenie, ktoré by umožňovalo v krátkej dobe sprcovať veľké množstvo krvi (cca 50 litrov/hod.) Toto zariadenie bude prenosné, krv bude možné spracovať priamo na bitúnku.
Druh projektu:RAV MŠ SR ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:12722/Regular Budget Fund
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0