24. 1. 2020  11:59 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Veda bližšie k študentom

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt popularizácie vedy a techniky je zameraný na mladých ľudí, študentov stredných škôl s cieľom zvýšiť ich záujem o najnovšie poznatky vo vede, výskume a vývoji a zvyšovaní kvality vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania a vedecko-výskumnej práce prostredníctvom motivačných nástrojov pre študentov a zvyšovaním kvality vzdelávania.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:LPP-0202-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:27. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kasalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Tóblová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ