21. 11. 2019  9:15 Elvíra
Akademický informační systém

Projekty


Veda bližšie k študentom

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt popularizácie vedy a techniky je zameraný na mladých ľudí, študentov stredných škôl s cieľom zvýšiť ich záujem o najnovšie poznatky vo vede, výskume a vývoji a zvyšovaní kvality vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania a vedecko-výskumnej práce prostredníctvom motivačných nástrojov pre študentov a zvyšovaním kvality vzdelávania.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:LPP-0202-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:27. 10. 2006
Datum ukončení projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kasalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Tóblová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ