May 25, 2019   11:02 p.m. Urban
Academic information system

Projects


Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe

Supervisor: Ing. Rudolf Husovič


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Tento projekt sa zaoberá aplikáciou inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu za účelom monitorovania a zefektívňovania operatívnych výkonov v priemyselnej výrobe. Výsledkom projektu je model systému pre zber a analýzu operatívnych dát prostredníctvom využitia senzorov a cloudových technológii v kontexte zefektívnenia manažérskych rozhodnutí v priemyselnej výrobe na operatívnej úrovni.Tento projekt sa zaoberá aplikáciou inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu za účelom monitorovania a zefektívňovania operatívnych výkonov v priemyselnej výrobe. Výsledkom projektu je model systému pre zber a analýzu operatívnych dát prostredníctvom využitia senzorov a cloudových technológii v kontexte zefektívnenia manažérskych rozhodnutí v priemyselnej výrobe na operatívnej úrovni.Tento projekt sa zaoberá aplikáciou inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu za účelom monitorovania a zefektívňovania operatívnych výkonov v priemyselnej výrobe. Výsledkom projektu je model systému pre zber a analýzu operatívnych dát prostredníctvom využitia senzorov a cloudových technológii v kontexte zefektívnenia manažérskych rozhodnutí v priemyselnej výrobe na operatívnej úrovni.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :21. 03. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Rudolf Husovičzodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministrátor
Ing. Marek Šarmírspoluriešiteľ