24. 8. 2019  6:36 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.KTES SvF+421 (2) 59 274 593C 1011

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ