27. 6. 2019  3:59 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je realizovať pestrú paletu doplnkových študijných aktivít, najmä pre študentov Stavebnej fakulty STU, rôznych študijných odborov. Súčasťou projektu sú študijné cesty, semináre, workshopy a prezentácie priamo v teréne, alebo ako súčasť blokových výukových aktivít. Veľa študentov víta možnosť výuky v teréne ? kde sa teoretické vedomosti získané bežným štúdium dajú ilustrovať praktickými príkladmi, či skúsenosťami.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:MK-285/2008/1.3
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:30. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0