17. 11. 2019  12:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov

Garant: Ing. Igor Wachter, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie vysoko anizotropných, transparentných a chemicky retardovaných drevných kompozitov pomocou inovatívnych a progresívnych postupov. Hlavným výstupom bude v laboratórnych podmienkach a škálach vyprodukovaný drevno-epoxidového kompozitu, ktorý by mal ponúknuť množstvo výhod oproti konvenčným materiálom (napr. výhodnejšie materiálové vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, esteticko- konštrukčný prvok). Dosiahnutie tohto cieľa bude podmienené splnením mnohých medzikrokov. V prvom rade bude nutné zvoliť a otestovať, ktorý typ dreva bude najvhodnejší. Následne bude potrebné selektívne odstrániť jednu zo zložiek vzorky (lignín) pomocou chemických postupov. Overenie účinnosti odstraňovanie lignínu bude vykonané simultánne minimálne dvomi rôznymi postupmi. Po ukončení týchto krokov by sme mali dostať surový, anizotropný lignocelulózový materiál, ktorý si zachová svoju pôvodnú mikro a nanoštruktúru, vrátene pozdĺžne usporiadaných bunkový stien a vnútorných celulózových vlákien. V tejto fáze už bude možné materiál ďalej modifikovať. Pomocou vákuovej vývevy sa vytvorí podtlak, ktorý pomôže vytesniť vzduch zachytený vnútri vzoriek a taktiež pomôže s impregnciou rôznych živíc, stabilizátorov a retardérov horenia do materiálu. Periodickým striedaním podtlaku a pretlaku by malo dôjsť k optimálne prenikaniu spomínaných látok do vnútra vzoriek.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:21. 03. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Igor Wachter, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ