Nov 15, 2019   7:04 p.m. Leopold
Academic information system

Projects


Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov

Supervisor: Ing. Igor Wachter, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na vytvorenie vysoko anizotropných, transparentných a chemicky retardovaných drevných kompozitov pomocou inovatívnych a progresívnych postupov. Hlavným výstupom bude v laboratórnych podmienkach a škálach vyprodukovaný drevno-epoxidového kompozitu, ktorý by mal ponúknuť množstvo výhod oproti konvenčným materiálom (napr. výhodnejšie materiálové vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, esteticko- konštrukčný prvok). Dosiahnutie tohto cieľa bude podmienené splnením mnohých medzikrokov. V prvom rade bude nutné zvoliť a otestovať, ktorý typ dreva bude najvhodnejší. Následne bude potrebné selektívne odstrániť jednu zo zložiek vzorky (lignín) pomocou chemických postupov. Overenie účinnosti odstraňovanie lignínu bude vykonané simultánne minimálne dvomi rôznymi postupmi. Po ukončení týchto krokov by sme mali dostať surový, anizotropný lignocelulózový materiál, ktorý si zachová svoju pôvodnú mikro a nanoštruktúru, vrátene pozdĺžne usporiadaných bunkový stien a vnútorných celulózových vlákien. V tejto fáze už bude možné materiál ďalej modifikovať. Pomocou vákuovej vývevy sa vytvorí podtlak, ktorý pomôže vytesniť vzduch zachytený vnútri vzoriek a taktiež pomôže s impregnciou rôznych živíc, stabilizátorov a retardérov horenia do materiálu. Periodickým striedaním podtlaku a pretlaku by malo dôjsť k optimálne prenikaniu spomínaných látok do vnútra vzoriek.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:In process of execution
Project start date :21. 03. 2019
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Igor Wachter, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ