22. 10. 2019  2:59 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov

Garant: Ing. Igor Wachter, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie vysoko anizotropných, transparentných a chemicky retardovaných drevných kompozitov pomocou inovatívnych a progresívnych postupov. Hlavným výstupom bude v laboratórnych podmienkach a škálach vyprodukovaný drevno-epoxidového kompozitu, ktorý by mal ponúknuť množstvo výhod oproti konvenčným materiálom (napr. výhodnejšie materiálové vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, esteticko- konštrukčný prvok). Dosiahnutie tohto cieľa bude podmienené splnením mnohých medzikrokov. V prvom rade bude nutné zvoliť a otestovať, ktorý typ dreva bude najvhodnejší. Následne bude potrebné selektívne odstrániť jednu zo zložiek vzorky (lignín) pomocou chemických postupov. Overenie účinnosti odstraňovanie lignínu bude vykonané simultánne minimálne dvomi rôznymi postupmi. Po ukončení týchto krokov by sme mali dostať surový, anizotropný lignocelulózový materiál, ktorý si zachová svoju pôvodnú mikro a nanoštruktúru, vrátene pozdĺžne usporiadaných bunkový stien a vnútorných celulózových vlákien. V tejto fáze už bude možné materiál ďalej modifikovať. Pomocou vákuovej vývevy sa vytvorí podtlak, ktorý pomôže vytesniť vzduch zachytený vnútri vzoriek a taktiež pomôže s impregnciou rôznych živíc, stabilizátorov a retardérov horenia do materiálu. Periodickým striedaním podtlaku a pretlaku by malo dôjsť k optimálne prenikaniu spomínaných látok do vnútra vzoriek.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Igor Wachter, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ