13. 11. 2019  7:38 Stanislav
Akademický informační systém

Projekty


Zraniteľnosť bezpečnostných IoTsystémov kybernetickými útokmi v koncepte Industry 4.0

Garant: Ing. Tibor Horák


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je návrh pre zvýšenie zabezpečenia spoľahlivej komunikácie pre bezpečnú prevádzku internetu vecí. Pre tento účel bude testovaný konkrétny IoT bezpečnostný systém v podobe miniaturizovanej riadiacej jednotky, ktorá je mozgom systému Fibaro. Riadiaca jednotka počúva a riadi všetky bezdrôtové moduly, ktorými sú detektory pohybu, dymu, zaplavenia, dverový senzor a bezdrôtová zásuvka cez sieť modernou technológiou Z-Wave a zároveň môže byť aj bránou do internetu a Wi-Fi siete. S jej pomocou je možné vedieť o všetkom dianí v modernom podniku (vrátane histórie) a dokáže spravovať všetky nastavenia na jednom mieste. A taktiež umožňuje sa pripojiť cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie kdekoľvek. Pokročilá technológia dokáže kontrolovať moderný podnik odkiaľkoľvek a ušetrí čas aj peniaze.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:21. 03. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tibor Horákzodpovedný riešiteľ