17. 10. 2019  12:07 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Zraniteľnosť bezpečnostných IoTsystémov kybernetickými útokmi v koncepte Industry 4.0

Garant: Ing. Tibor Horák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je návrh pre zvýšenie zabezpečenia spoľahlivej komunikácie pre bezpečnú prevádzku internetu vecí. Pre tento účel bude testovaný konkrétny IoT bezpečnostný systém v podobe miniaturizovanej riadiacej jednotky, ktorá je mozgom systému Fibaro. Riadiaca jednotka počúva a riadi všetky bezdrôtové moduly, ktorými sú detektory pohybu, dymu, zaplavenia, dverový senzor a bezdrôtová zásuvka cez sieť modernou technológiou Z-Wave a zároveň môže byť aj bránou do internetu a Wi-Fi siete. S jej pomocou je možné vedieť o všetkom dianí v modernom podniku (vrátane histórie) a dokáže spravovať všetky nastavenia na jednom mieste. A taktiež umožňuje sa pripojiť cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie kdekoľvek. Pokročilá technológia dokáže kontrolovať moderný podnik odkiaľkoľvek a ušetrí čas aj peniaze.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Tibor Horákzodpovedný riešiteľ